ТРЕНІНГОВІ ПРОЦЕСИ

Визначна подія відбулася 31 серпня 2022 року на XXII Міжнародному конгресі з аналітичної психології в Буенос-Айресі (Аргентина) –  Українській  Юнгіанській Асоціації було надано статус Тренінгової спільноти IAAP. Це надало можливість розпочати плідну роботу над організацією тренінгу в Україні

Наразі наша Ассоціація знаходиться на останньому етапі підготовки тренінгу, початок якого заплановано на жовтень – листопад 2024. Підготовка проводиться під супровідом Джен Вінер – представника освітнього комітету IAAP.

Інформація щодо початку тренінгу:

2.1 Процедура вступу до тренінгової програми УЮА

А. До тренінгової програми приймаються:

– випускники рекомендованих УЮА базових програм з теоретичної підготовки в галузі аналітичної психології.

– фахівці в галузі психології та медицини, які здобули базову освіту з аналітичної психології в теоретичних програмах, що проводять сертифіковані аналітики IAAP, які надали перелік тем і кількість годин, що відповідають переліку тем у “Вимогах до освітніх програм теоретичної підготовки з аналітичної психології”. Додаток 2.

– вік заявника має бути не молодше 28 років.

Б. Пакет документів для вступу до тренінгу УЮА.

Щоб подати заявку на скринінг інтерв’ю, апліканти мають надати пакет документів і надіслати їх електронною поштою секретареві тренінгового комітету, який перевіряє комплектність пакета документів і надсилає його до тренінгового комітету (далі по тексту «ТК») для розгляду. ТК оцінює відповідність документів до вимог і визначає склад комісії для скринінг-інтерв’ю. Запрошення на скринінг-інтерв’ю є конфіденційним і надсилається індивідуально.

Терміни подання заяви будуть публікуватися на сайті УЮА в розділі “Тренінг”.

Надається пакет документів:

1. Заповнена та підписана форма заяви, яка підтверджує, що заявник прочитав Конституцію, заяву про недискримінацію, Етичний Кодекс УЮА та погоджується їх дотримуватися. Додаток 3.

2. Документ про вищу освіту (психологічну, медичну), за наявності – документ про науковий ступінь у галузі психології або медицини.

3. Документ, що свідчить про завершення базової освіти з теоретичної підготовки в галузі аналітичної психології.

4. SV (резюме) з детальним описом історії свого професійного шляху: відомості про базову та додаткову/другу освіту, курси перепідготовки, навчання в психотерапевтичних навчальних програмах, професійне навчання в галузі аналітичної психології (відвідування семінарів, конференцій, участь у навчальних програмах, супервізіях, години аналізу). Зазначені відомості підтверджуються відповідними документами та сертифікатами. Кількість годин особистого аналізу та супервізій має відповідати мінімальним вимогам, прийнятим у рамках тренінгової програми УЮА. Подається українською та англійською мовами. Додаток 4.

5. Підтвердження годин аналізу від аналітика IAAP. Заявники можуть запросити підтвердження годин аналізу у свого аналітика і попросити надіслати його електронним листом секретареві ТК з копією аналізанду. На момент подання заявки необхідно мати щонайменше 30 годин особистого аналізу з юнгіанським аналітиком, сертифікованим IAAP. Аналітиком не може бути супервізор кандидата.

6. Підтвердження годин супервізій від члена УЮА зі статусом супервізора IAAP. Для подачі заявки заявникам необхідно перебувати під регулярною супервізією і мати щонайменше 25 годин досвіду індивідуальних супервізій. Приймається звіт, написаний супервізором, якщо супервізанд отримав щонайменше 10 супервізій за одним клінічним випадком в одного супервізора. Звіт надсилається супервізором електронною поштою секретарю ТК з копією супервізанду. Звіт подається українською та англійською мовами. Додаток 5 (індивідуальний звіт супервізора)

7. Автобіографічне есе на 10 сторінках (інтервал – 1,5, кегль – 12, шрифт – Times New Roman). В автобіографічному есе описується: сімейна історія, етапи дорослішання, вплив життєвих подій на особистісний розвиток; аналітичні ідеї та роздуми про те, що вплинуло на рішення стати юнгіанським аналітиком. Подається українською та англійською мовами.

8. Опис власної аналітичної клінічної практики (кількість клієнтів, кількість робочих годин на тиждень, статево-вікові характеристики клієнтів). Подається українською та англійською. Додаток 6

9. Аплікати надають друковану роботу, в якій з використанням юнгіанської теорії описується клінічний випадок. Робота на 10-15 аркушів (інтервал – 1,5, кегль – 12, шрифт – Times New Roman). Усі роботи приймаються тільки в електронному вигляді українською та англійською мовами.

10. Підтвердження оплати скринінг-інтерв’ю. Скринінг-інтерв’ю є платною консультаційною послугою. Оплата здійснюється шляхом переказу на банківський рахунок УЮА. Оплата здійснюється в гривнах в еквіваленті 250 швейцарських франків на час оплати. Внесок за проведення скринінг-інтерв’ю є безповоротною сумою незалежно від результату.

Документи, які необхідно надати українською та англійською мовою:

– CV (Резюме)

– Автобіографічне есе

– Опис практики

– Звіт супервізора

– Клінічна робота

Документи необхідно надсилати секретарю ТК, не пізніше ніж за 2 місяці до дати проведення скринінг-інтерв’ю.

2.2 Скринінг-інтерв’ю.

Скринінг-інтерв’ю – це відбіркова співбесіда. Організовує “Підкомітет з подачі документів на тренінг”. Проводиться за участю 2-3 аналітиків – членів УЮА і представника IAAP, які не є ані супервізорами, ані аналітиками цього кандидата.

До скринінг-інтерв’ю допускаються заявники, які повністю відповідають вище зазначеним вимогам. Запрошення на співбесіду є конфіденційним і надсилається індивідуально на електронну пошту заявнику секретарем ТК.

Результати скринінг-інтерв’ю будуть представлені заявнику в усній формі в останній день його проведення.

Для вступу до тренінгу потрібне позитивне рішення комісії.

Інтерв’ю концентрується на таких якостях, як: відносини з несвідомим, особистий розвиток, відношення до професійної етики, терапевтичний і життєвий досвід, академічна освіта.

Заявники мають продемонструвати:

– відповідну теоретичну підготовку з аналітичної психології;

– здатність ясно висловити свою думку з професійної тематики;

– здатність до саморефлексії;

– особистісну зрілість і готовність до навчання.

2.2.1 Вартість навчання в тренінгу складається з таких компонентів:

– вартість особистого аналізу кандидата (гонорар визначається за погодженням з аналітиком і виплачується йому безпосередньо);

– вартість групових супервізій (визначається “Підкомітетом з освіти” і оплачується безпосередньо супервізору);

– вартість індивідуальних супервізій (гонорар визначається за погодженням з “Підкомітетом з освіти” та супервізором і оплачується безпосередньо супервізору);

– вартість семінарів (визначається “Підкомітетом з освіти” і оплачується скарбнику ТК);

– організаційний збір (визначається “Підкомітетом з освіти” і виплачується за день до початку групової форми роботи скарбнику ТК).

Затримки оплати або несплата може призвести до відрахування кандидата з тренінгу за рішенням ТК. Надання відстрочки по платежу вирішується ТК в індивідуальному порядку.

Попередня дата скрінінг інтервʼю – жовтень – листопад 2024.

*Тренінговий комітет залишає за собою право вносити зміни до вимог до процедури вступу до тренінгової програми УЮА для наступних наборів.

Додаток 2.

Мінімальний перелік тем теоретичної підготовки з аналітичної психології,

рекомендований УЮА для авторських програм:

І. Юнгіанське розуміння особистості та психопатології.

1. Структура особистості за К.Г. Юнгом (концепції свідомості і несвідомого, теорія психічних захистів, теорія розвитку).

2. Теорія індивідуального психічного: Персона, Его-комплекс, Тінь особистості (теорія комплексів, асоціативний тест К. Юнга).

3. Теорія колективного психічного: теорія архетипів. Поняття колективного свідомого та колективної Тіні.

ІІ. Базові концепції аналітичної психології та їх клінічне застосування.

Архетип Матері і материнський комплекс.

Архетип Батька і батьківський комплекс.

Аніма.

Анімус.

Самість.

III. Особливості організації юнгіанського аналізу:

Аналітичний сетинг: визначення плати, періодичність сеансів, розкриття особистої

інформації аналітиком.

Етапи аналізу. Визначення і розвиток у клієнта здатності до роботи з образами, уявою

символами.

Етичні принципи. Підтримка аналітичного і етичного ставлення до роботи з

клієнтами.

IV. Практика аналітичної психології.

Методи активації та інтерпретації несвідомого матеріалу.

Теорія переносу і контрпереносу. Робота з переносом. 

Теорія снів та їх інтерпретації.

Аналітичні методи роботи з несвідомим матеріалом: активна уява (трансцендентна функція);

ампліфікація; редуктивна, динамічна та синтетична інтерпретація.

Інтерпретація зображень. 

Час для коментарів та інших інтервенцій.

Робота з казками і міфами.

V. Типологічна модель свідомости Юнга.

Поняття екстраверсії й інтроверсії. Функції свідомості: раціональні й ірраціональні функції. Мандала типу: вища, допоміжна, третинна і нижча функції. Принципи класифікації типів свідомості. Клінічне застосування типології в практиці.

VI. Психопатологія

Особливості роботи з пацієнтами з нарцисичним та межовим розладами особистості. 

Робота з психотичними розладами. 

Особливості роботи з психосоматичними захворюваннями, травмою та ін.

VII. Підготовка і захист сертифікаційної роботи (супервізії). 

 Освоєння рекомендованих тем базової програми з аналітичної психології є необхідною умовою для подальшої підготовки в тренінговій програмі з підготовки юнгіанського аналітика IAAP.

Додаток 3

Додаток 3 (скан заяви)

Заява про вступ до тренінгової програми УЮА

Ф.И.О.: ____________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

телефон: _________________________________________________________

электронная почта: ________________________________________________

Дата народження: ____________________________

Громадянин країни: __________________________

Адреса проживання, якщо є інша, ніж зазначена вище:

Назва “Базової програми”, дати навчання в ній: _______________________________

Назва дипломної роботи______________

Кількість годин аналізу в членів IAAP: __________

Кількість годин супервізій у членів УЮА/IAAP: ________

Я, ______________________________________________________________________,

прошу включити мене в тренінгову програму УЮА. Я ознайомився(лась) із загальною структурою тренінгової програми та згоден(ла) на проходження скринінг-інтерв’ю.

Мені відомо, що співбесіда є платною.

Перш, ніж поставити підпис під цією заявою, будь ласка, прочитайте Конституцію УЮА, Етичний кодекс УЮА (надаються разом із формою Заяви)

Я прочитав(ла) Етичний кодекс УЮА і згоден(ла) його дотримуватися.

Цим я погоджуюся дотримуватися політики УЮА щодо неприйнятності дискримінації

за ознакою етнічної приналежності, гендерної ідентичності, релігії.

Підпис заявника: ____________________________

Дата: _________________________

Додаток 4

CV (Резюме)

1. Ім’я, адреса, номери телефонів та електронна пошта;

2. Освіта загальна: вуз, спеціальність, за наявності вказати вчений ступінь, другу або додаткову освіту;

3. Ім’я аналітика (ів), отримані в нього кількість годин особистого аналізу;

4. Iм’я супервізора (ів) УЮА із зазначенням кількості отриманих супервізій;

5. Відомості про базову програму з аналітичної психології;

6. Додаткова освіта: курси перепідготовки, навчання в психотерапевтичних навчальних програмах, професійне навчання в галузі аналітичної психології (відвідування семінарів, конференцій, участь у навчальних програмах, групові супервізії). Зазначені відомості підтверджуються відповідними документами та сертифікатами;

7. Професійний статус: місце роботи, посада, приватна практика тощо;

8. Минуле та/або актуальне членство в інших професійних психологічних спільнотах.

Додаток 5

Звіт індівідуального супервізора

Кандидат: Навчальний рік:

Супервізор: Дата:

З метою оцінки розвитку кандидата в процесі навчання проаналізуйте компетентність кандидата за такими темами:

1. Здатність кандидата встановити первісний зв’язок з його/її пацієнтом (ами) і здатність кандидата вступати в терапевтичні стосунки і підтримувати їх.

2. основні терапевтичні навички кандидата.

3) Відкритість кандидата для отримання проекцій, а також розвиток здатності відображати їх як проекції.

4. Здатність кандидата зважати на почуття пацієнта і здатність до контейнування.

5. Розвиток кандидатом психодинамічного розуміння свого пацієнта (ки). Здатність кандидата розглядати несвідомі процеси, зокрема перенесення і контрперенос.

6. Здатність кандидата робити інтерпретації в клінічній обстановці.

7. Здатність кандидата працювати із символічним матеріалом, включно зі снами та образами.

8. Здатність кандидата до уяви, творчості та гри в терапевтичних відносинах.

9. Здатність кандидата до навчання в супервізії. Якщо є труднощі, то що може заважати навчанню?

10. Здатність кандидата осмислити і прокоментувати роботу колег супервізантів.

11. Здатність кандидата брати участь у житті групи, зокрема: яку конкретну роль кандидат відіграє в групі та чи усвідомлює він/вона це.

12. будь-які інші коментарі.

Звіт індивідуального супервізора

Ф.И.О. кандидата: ___________________________________________________________

П.І.Б. супервізора: _________________________________________________________

Период оценивания __________________________________________________________

Кількість годин супервізій: ___________ Кількість випадків: _______________________

Будь ласка, оцініть кандидата в наступних областях, використовуючи власні слова.

Вони є важливим засобом, що сприяє поліпшенню його клінічної роботи.

Теоретичні знання:

Практична техніка:

Розуміння символів/символізму:

Розуміння переносу/контрпереносу:

Розуміння і відповідне використання кордонів:

Етичне ставлення:

Здатність використовувати супервізію:

Бажання досліджувати і працювати над дефіцитними областями:

Будь ласка, прокоментуйте сильні сторони, опір, уникнення, останні поліпшення або інші значущі аспекти.

Підпис супервізора:

Дата:

Додаток 6

1. Загальна кількість клієнтів

2. Найбільш поширена вікова група клієнтів

3. Відсоток чоловіків/жінок серед клієнтів чи Переважна стать клієнтів

4. Середня тривалість роботи з клієнтами чи Найбільш поширена тривалість роботи з клієнтами

5. Середня частота сесій на тиждень чи Найбільш поширена частота сесій на тиждень.