Базовий курс з Аналітичної психології Олени Поздєєвої

Юнг писав: “Зустріч двох особистостей подібна контакту двох хімічних речовин: якщо є хоч найменша реакція, змінюються обидва елементи.” Одна з таких зустрічей поклала початок авторського базового курсу аналітичної психології.

Програма відповідає стандартам IAAP (Міжнародної Асоціації Аналітичної Психології) для базових програм і рекомендована Українською Юнгіанською Асоціацією, як авторська базова програма з основ теорії аналітичної психології К.Г. Юнга.

Програма включає: лекції, практичні заняття та супервізії. Проводиться з частотою 1 раз на місяць протягом 2,5 років (368 годин). Програма завершується написанням випускної роботи.

Завданням програми є знайомство з класичними та сучасними напрямками аналітичної психології та отримання практичних навичок аналітичної терапії.

Отримані знання можуть використовуватися для психотерапії, індивідуального, сімейного та групового консультування.

Випускники “Базової програми” матимуть можливість продовжити свій професійний розвиток.

Запрошуємо психологів і психотерапевтів (старше 25 років).
Автор курсу:

Олена Поздєєва, юнгіанский аналітик IAAP, супервізор за методом Естер Бік “Спостереження за немовлятами” (Тевісток, Лондон), член Української Юнгіанскої Асоціації (УЮА / UJA GM of IAAP), член Української Групи Розвитку IAAP (УГР), Екс-Президент Професійної Асоціації Дитячих Аналітичних психологів (ПАДАП).

Програма проводиться в співпраці з колегами – аналітиками IAAP.

Програма курсу

Семінар 1
● Життєвий шлях і знакові сновидіння К. Юнга. Важливі зустрічі, основні ідеї та публікації. Взаємовплив ідей З. Фрейда і К. Юнга.
● Розвиток і інституціалізація аналітичної психології сьогодення.
● Юнгіанство, як невичерпне джерело розвитку особистості.
● Юнг та пост-юнгіанці.
● Основні школи аналітичної психології.

Семінар 2
● Базові поняття аналітичної психології.
● Структура особистості за Юнгом.
● Теорія індивідуального психічного. Персона, Его-комплекс і Тінь (теорія комплексів, асоціативний тест К. Юнга).
● «Внутрішній Всесвіт» або теорія комплексів

Семінар 3
● Форми роботи. Буквальне і символічне. Значення часу і грошей в аналітичному кабінеті.
● Робота з контрактом в аналітичній психології.
● Формування запиту. Діагностичне інтерв’ю.

Семінар 4
● Планети внутрішнього Всесвіту або шляхи трансформації Лібідо.
● Інстинкти і архетипи, поняття колективного несвідомого.
● Поняття колективної Тіні.

Семінар 5
● Типологія К. Юнга.

Семінар 6
● Міф створення.
● Прояв Самості та Індивідуація.
● Розділення Прабатьків Всесвіту: принцип протилежностей.

Семінар 7
● Архетип матері.
● Архетип дитини.
● Материнський комплекс.
● Прояв тілесного Его. Індивідуація в процесі переживання близькості та сепарації.

Семінар 8
● Архетип батька.
● Архетип Героя.
● Батьківський комплекс.

Семінар 9
● Аніма і Анімус або шлях в глибини душі.
● Розвиток концепції Аніми.
● Сучасні погляди та тенденції.
● Анімус на службі Его.

Семінар 10
● Психологічні стадії розвитку особистості:
o Симбіоз та сепарація;
o Фрагментація архетипів;
o Рівновага та криза свідомості.

Семінар 11
● Архетип смерті та зцілююча вигадка.

Семінар 12
● Теорії дитячого розвитку:
o Значимість перших років життя для розвитку особистості;
o Емоційний розвиток в перші роки життя;
o Симбіоз та субфаза процесу сепарації – індивідуації.

Семінар 13
● Розвиток мислення і здатність до символізації.
● Методи роботи з символічним в аналітичній традиції.
● Робота зі сновидіннями.
● Міф особистої історії – як гілка родового древа.
● Алхімія та психотерапія.

Семінар 14
● Етика – базова складова в аналітичному кабінеті.
● Можливості і межі вільного мислення в просторі нової етики.

Семінар 15
● Трансфер, як вісь аналітичного процесу.
● Теорія і практика роботи з трансфером і контртрансфер.
● Трансфер, як форма активної уяви.
● Небезпека контртрансферу, який не було розпізнано.

Семінар 16
● Сон, як діагностичний інструмент.
● Техніки роботи зі сновидіннями.
● Образи Его і образи комплексів в сновидіннях.
● Сни та індивідуація.

Семінар 17
● Аналітичні методи роботи з несвідомим матеріалом.
● Активна уява (трансцендентна функція).
● Ампліфікація. Редуктивна, динамічна, синтетична інтерпретація. Інтерпретація зображень.

Семінар 18
● Своєчасність інтерпретацій та інтервенцій.

Семінар 19
● Рівні психічного функціонування: невроз, психоз; межі та захисти.

Семінар 20
● На дні колодязя, або робота з депресивними станами.

Семінар 21
● Орфей та Еврідіка. Подорож через підземний світ. Зустріч з межовою особистістю.
● Рання травма стосунків.
● Травматичні захисти.

Семінар 22
● Травма, як дорога до зцілення душі.
● Погляд на проблематику психосоматики через призму аналітичної психології.

Семінар 23
● Захист сертифікаційних робіт.


Всього: 368 годин.


Для участі в програмі обов’язкова співбесіда з автором програми очно або онлайн.

Контакти для реєстрації:

Олена Поздєєва
e-mail: elenapozzd@gmail.com
тел.: +380(67)745-20-44