«БАЗОВА ПРОГРАМА ЧЛЕНІВ УЮА»

Навчальний курс «Базова навчальна програма з аналітичної психології»


від членів Української Юнгіанської Асоціації


Навчальний проект організовано членами Української Юнгіанської Асоціації (УЮА) – групового члена (офіційний представник) Міжнародної Асоціації Аналітичної Психології (IAAP) в Україні.


Ведучі навчального курсу – сертифіковані юнгіанські аналітики та супервізори IAAP.

Мета даного навчального курсу – дати учасникам програми систематизовані теоретичні знання базових концепцій та практичні навички використання методів аналітичної психології.


Тривалість навчального курсу – 2,5 роки. Включено 25 дводенних семінарів у вихідні (16 акад. години) один раз на місяць (крім липня та серпня).


Зміст курсу відповідає рекомендаціям до базових програм і включає такі семінари:


І. Юнгіанське розуміння особистості та психопатології:

1. Введення у аналітичну психологію. Історія зародження та розвитку аналітичної психології. Біографія К. Г. Юнга. Особливості юнгіанського аналізу як перебігу глибинної психології.

2. Структура особистості за К.Г. Юнгу.

3. Теорія індивідуального психічного: Персона, Его-комплекс та Тінь особистості (теорія комплексів, асоціативний тест К. Юнга).

4. Теорія колективного психічного: теорія архетипів. Поняття колективної свідомості та колективної Тіні.


ІІ. Базові концепції аналітичної психології та їх клінічне застосування

5. Архетип Матері та материнський комплекс

6. Архетип Батька та батьківський комплекс

7. Аніма

8. Анімус

9. Самість


ІІІ. Особливості організації юнгіанського аналізу:

10. Аналітичний сеттинг: визначення плати, періодичність сесій, розкриття особистої інформації.

11. Етапи аналізу. Визначення та розвитку можливості роботи з образами, символами, уявою.

12. Етичні засади. Підтримка аналітичного та етичного ставлення до роботи з пацієнтами/клієнтами.


IV. Практика аналітичної психології Методи активації та інтерпретації несвідомого матеріалу

13. Теорія перенесення та контрперенесення. Робота з перенесенням

14. Теорія снів та їх інтерпретації

15. Особливі підходи у роботі зі сновидіннями: Дримтендинг

16. Аналітичні способи роботи з несвідомим матеріалом. Активна уява (трансцендентна функція). Ампліфікація. Редуктивна, динамічна, синтетична інтерпретація. Інтерпретація зображень. Час для коментарів та інших інтервенцій.

17. Робота з казками та міфами.

18. Юнгіанська пісочниця


V. Типологія особистості за К. Юнгом:

19. Екстраверсія та інтроверсія, раціональні та ірраціональні функції. Вища та допоміжні функції. Нижча функція. Матриця функції. Психодіагностичні випробування.


VI. Психопатологія:

20. Нарцисичне розлад особистості та особливості роботи з пацієнтами

21. Прикордонний розлад особистості та особливості роботи з пацієнтами

22. Пацієнти з психотичними розладами та особливості роботи з ними

23. Психосоматичні захворювання та особливості роботи з пацієнтами

24. Травмовані пацієнти та особливості роботи з ними

25. Юнгіанський підхід у розумінні залежностей та особливості роботи з пацієнтами.


VII. Підготовка та захист сертифікаційної роботи (супервізії)


Перший семінар у м. Вінниці заплановано на 10-11 жовтня 2020 року.

Для участі у програмі необхідна вища або незакінчена вища освіта.

Перевага надається практикуючим психологам.


Кількість учасників обмежена (навчальна група розрахована на 15–18 учасників).

Для участі у програмі обов’язкова співбесіда з одним із викладачів програми очна або онлайн.

Запис на співбесіду та питання за тел. (067) 656-11-86 (Сергій Теклюк).