Порядок скарг

З «Відкритим керівництвом з Етики» ви можете ознайомитися у розділі «Документи»

Заява до Етичної комісії оформляється письмово і направляється на ім’я Голови Етичної комісії з особистим підписом заявника поштою на адресу за місцем реєстрації УЮА. Анонімні заяви не приймаються до розгляду. Можливі два варіанти заяви до Етичної комісії: «Звернення про сприяння» і «Скарга що до вжиття заходів».

«Звернення про сприяння» оформляється в ситуаціях, що мають спірніетичні питання і тлумачення, ситуації сумнівного етичного вчинку або поведінки, прояви неетичної поведінки без заподіяння шкоди третім особам.

«Скарга що до вжиття заходів» оформляється в ситуаціях, коли мають місце значні порушення Конституції і основних принципів Етичного кодексу.

У разі заподіяння шкоди, заява до Етичної комісії повинна обов’язково містити опис фактів, обставин, зазначення залучених осіб, доказів. Повинні бути вказані порушені етичні принципи. Також, необхіднаін формована згода позивача про використання наданої ним інформації, а в разі необхідності, залучення свідчень з боку третіх осіб і фахівців

Етична комісія зобов’язана протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви інформувати заявника про прийом заяви до розгляду.

Позивач і відповідач повинні отримати інформацію про імена осіб, які виносять рішення з приводу розгляду, і повинні мати можливість відведенняцих осіб відрозгляду справи в зв’язку з конкретними обставинами. Узгодження складу комісії з обома сторонами не повинно бути більше 7 днів.

Етична комісія розглядає і обговорює скаргу на своєму засіданні, як що знаходить підстави, то дає рекомендації або приймає рішення на основі встановлених фактів, або може відхилити скаргу, як що розцінює підстави, як необґрунтовані.

Первинний розгляд заяви повинен бути в термін не більше 30 робочих днів. Після первинного розгляду заяви Етична комісія повідомляє заявнику про прийняття абовідхилення заяви до розгляду, і в якій формі вона прийнята.

Термін повного розгляду і винесення рішення визначається об’єктивними обставинами. Протягом в сього терміну розгляду заяви заявник і всізацікавлені особи мають право запитувати і бути поінформованими про етапи розгляду питання.

Етична комісія повинна повідомитивсіх фігурантів, зазначених в заяві заявника, про прийом до розгляду заяви по одній з двох форм, а також надати всім копію скарги та інші матеріали, надані позивачем та копію «Процедури оскарження».

В разі «Скарги що до вжиття заходів», як однієї з форм, відповідач має право подати зустрічну заяву для ініціювання процесу оскарження. Відповідачу повинно бути надано право надати Етичній комісії свої пояснення і факти, які мають відношення до випадку, що розглядається.

Процедура оскарження має здійснюватися в письмовій формі і бути доступна для потенційного позивача на відомій йому мові.