УКРАЇНСЬКА ЮНГІАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ

Відкрите керівництво з Етики

членів «Української Юнгіанської Асоціації»

Даний посібник є описом мінімальних вимог Міжнародної Асоціації Аналітичної Психології (IAAP) до своїх членів, і ґрунтується на Етичному кодексі IAAP та УЮА.

За більш детальною інформацією та роз’ясненнями рекомендуємо звернутися в етичну комісію УЮА.

I. Відносини між аналітиком і аналізандом.

а) Аналізанди повинні бути захищені від експлуатації аналітиком. Прикладами такої експлуатації є сексуальні відносини з аналізандом, припинення терапевтичних відносин з метою встановлення сексуальних відносин і фінансові операції, що виходять за рамки звичайних домовленостей про оплату за консультації, психотерапію або сеанси аналізу.

б) Конфіденційність аналізанда і аналітичний матеріал повинні бути захищені. Є неприйнятним оприлюднення матеріалів роботи, що приводить до впізнавання аналізанда.
Оприлюднення матеріалів роботи повинно відбуватися за згодою самого анализанда.

в) Аналітик не повинен практикувати, якщо він знаходиться під дією наркотиків або алкоголю. Також, аналітик повинен утриматися від практики в стані гострого соматичного або психічного захворювання, так як перераховані стани негативно впливають на його роботу.

II. Відносини супервізора і супервізанда.

а) Супервізор не повинен використовувати переваги свого статусу у відносинах з супервізантом. Прикладами такого зловживання є сексуальні відносини або фінансові операції, що виходять за рамки звичайних домовленостей про оплату за супервізії, до тих пір, поки існують супервізійні відносини.

б) Супервізор не повинен практикувати, якщо він знаходиться під дією наркотиків або алкоголю. Також, супервізор повинен утриматися від практики в стані гострого соматичного або психічного захворювання, так як перераховані стани негативно впливають на його роботу.

III. Процедури розгляду скарг з питань етики.

a) На скарги буде дана відповідь у встановлені терміни, вказані в процедурах.
Дана інформація надається етичною комісією УЮА за зверненням.

б) Заявникам і особам, на яких подана скарга, буде своєчасно повідомлено імена осіб, які розглядають справу, членів етичної комісії, щоб надати можливість оскаржувати участь цих осіб в розгляду скарги, з можливістю їх заміни на інших членів етичної комісії.

в) Діловодство залишається конфіденційним, а особу заявника та особу, щодо якої подана скарга, може бути розкрито тільки відповідно до встановлених процедур. Інформація надається етичною комісією УЮА при зверненні за такою уповноваженими органами в установленому правилами та законом порядку.

г) Передбачається можливість особистого заслуховування заявника і особи, щодо якої подана скарга.

д) Засоби, доступні етичній комісії, можуть варіювати від рекомендованих вибачень, попереджень або доган до виключення з асоціації.

ж) Інформування заявника та особи, на яку була подана скарга, про розгляд скарги та результати відбуваються своєчасно, згідно зі встановленими процедурами.

з) Остаточні рішення, вжиті асоціацією з відсторонення від роботи або виключення з асоціації аналітика з етичних причин, повинні бути повідомлені асоціацією всім іншим Груповим Членам IAAP, членом яких є аналітик під санкціями.

і) У тих випадках, коли асоціація з тренінговим статусом проводить аналітичний тренінг, учасники тренінгу знаходяться в юрисдикції етичного кодексу асоціації.

к) Відсторонення від практики або вихід з асоціації особи, на яку подано скаргу, не перешкоджає остаточному вирішенню скарги з етики.