УКРАЇНСЬКА ЮНГІАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ (UJA, GM OF IAAP)

Вимоги до «Рекомендованої базової програми з аналітичної психології»

Затверджені Загальними зборами Української Юнгіанської Асоціації (протокол №9 від 30.05.20 р.)

Вимоги до навчальних програм теоретичної підготовки з аналітичної психології:
1. В плані тем авторської програми повинні бути теми, що відповідають переліку обов’язкових тем, зазначених в додатку «Мінімальний перелік тем теоретичної підготовки з аналітичної психології, рекомендований УЮА (UJA, GM of IAAP) для авторських програм». (Додаток 1).
2. Кількість теоретичних годин має бути не менше 360 академічних годин, а тривалість програми не менше 2 років.
3. У програмі беруть участь не менше трьох викладачів – членів УЮА (UJA, GM of IAAP). Мета: формування колегіальності, знайомство учасників з професійною спільнотою, розширення досвіду, навчання у різних аналітиків. Кількість розподілу годин між викладацьким складом регулюється всередині програми.
4. Учасниками програми можуть стати фахівці, які отримали вищуосвіту та студенти старших курсів ЗВО.
5. Після закінчення програми учасники пишуть випускну «Дипломну роботу». Це може бути опис клінічного випадку з власної практики або аналіз образу з обраного літературного твору з використанням юнгіанських концепцій.

Курсантам програми рекомендовано:
Проходження особистої терапії/аналізу, групових та індивідуальних супервізій для підтримки психотерапевтичної діяльності. Аналітиками можуть бути обрані як сертифіковані юнгіанські аналітики, так і рутери (кандидати в аналітики), що проходять аналітичну підготовку в навчальному проекті IAAP

Порядок подачі документів:
1. Автору програми потрібно подати заяву секретарю УЮА за 6 місяців до чергових Загальних зборів УЮА (за планом Загальні збори УЮА проводяться в лютому і вересні) та представити:
– план/перелік тем, що входять в авторську «Базову програму теоретичної підготовки з аналітичної психології» із зазначенням загального числа теоретичних годин, запланованих програмою та тривалість програми;
– список викладачів.
2. Пройти звірку на відповідність вимогам.

Статус «Рекомендована» авторська програма може отримати після її розгляду та затвердженні на Загальних зборах УЮА.

Положення:
1. Статус «рекомендована» програма може отримати програма, яка почала свій навчальний процес після 28.08.2019 р. (дата присвоєння УЮА групового члена IAAP).
2. УЮА визнає статус програми як «Рекомендована базова програма теоретичної підготовки з аналітичної психології» в разі, якщо програма відповідає всім обов’язковим вимогам «Базової програми» і схвалена на Загальних зборах УЮА.
3. Випускники рекомендованих базових програм отримують «Сертифікат», підписаний керівником проекту, Президентом або Віце-Президентом УЮА, із зазначенням: «Авторський курс з аналітичної психології, рекомендований УЮА (UJA, GM of IAAP) як базова програма підготовки з аналітичної психології», спеціалізація «аналітично орієнтований психолог».

Інформація.
Рекомендовані УЮА (UJA, GM of IAAP) базові програми з аналітичної психології в Україні, що відповідають всім вимогам на даний час:
1. Базова програма Кирилюк Інни. Програма складається з двох ступенів навчання: 1-й ступінь “Основи аналітичного консультування і юнгіанської психотерапії” і 2-й ступінь “Теоретико-супервізійнийкурс “Юнгіанська терапія”.
2. Базова програма УЮА «Аналітична психологія: базовий курс».

Додаток 1.
Мінімальний перелік тем теоретичної підготовки з аналітичної психології, рекомендований УЮА (UJA, GM of IAAP) для авторських програм.

І. Юнгіанське розуміння особистості та психопатології.
1. Структура особистості за К.Г. Юнгом (концепції свідомості і несвідомого, теорія психічних захистів, теорія розвитку).
2. Теорія індивідуального психічного: Персона, Его-комплекс і Тіньособистості (теорія комплексів, асоціативний тест К. Юнга).
3. Теорія колективного психічного: теорія архетипів; поняття колективного свідомого та колективної Тіні.

ІІ. Базові концепції аналітичної психології та їх клінічне застосування.
Архетип Матері і материнський комплекс.
Архетип Батька і батьківський комплекс.
Аніма.
Анімус.
Самість.

III. Особливості організації юнгіанського аналізу:
Аналітичний сетинг: визначення плати, періодичність сеансів, розкриття особистої інформації аналітиком.
Етапи аналізу. Визначення і розвиток у клієнтаздатності до роботи з образами, символами, уявою.
Етичні принципи. Підтримка аналітичного і етичногоставлення до роботи з клієнтами.
IV. Практика аналітичної психології.
Методи активації та інтерпретації несвідомого матеріалу.
Теорія переносу і контрпереносу. Робота з переносом.
Теоріяснів та їх інтерпретації.
Аналітичні методи роботи з несвідомим матеріалом: активна уява (трансцендентна функція); ампліфікація; редуктивна, динамічна та синтетична інтерпретація. Інтерпретація зображень.
Час для коментарів та інших інтервенцій.
Робота з казками і міфами.

V. Типологічна модель Юнга.
Поняття екстраверсії й інтроверсії. Функції свідомості: раціональні й ірраціональні функції. Мандала типу: вища, допоміжна, третинна і нижча функції. Принципи класифікації типів свідомості. Клінічне застосування типології в практиці.

VI. Психопатологія
Особливості роботи з пацієнтами з нарцисичним та межовим розладами особистості.
Робота з психотичними розладами.
Особливості роботи з психосоматичними захворюваннями, травмою та ін.

VII. Підготовка і захист сертифікаційної роботи (супервізії).

Освоєння рекомендованих тем базової програми з аналітичної психології є необхідною умовою для подальшої підготовки в тренінговій програмі з підготовки юнгіанського аналітика IAAP.