Процедура вступу

Повідомлення про початок набору кандидатів до Програми тренінгової підготовки юнгіанських аналітиків в Україні.

Програма тренінгової підготовки юнгіанських аналітиків – це теоретико-практичний курс підготовки професійних юнгіанських аналітиків, на основі довгострокових групових та індивідуальних супервізій, клініко-теоретичних семінарів, з обов’язковим проходженням особистого аналізу кандидатами протягом тренінгу.

Тренінг розроблений у рамках міжнародних стандартів IAAP з підготовки юнгіанських аналітиків і проводиться тренінг-супервізорами – членами УЮА.

Проходження та успішне завершення тренінгової програми дає можливість кандидату набути легітимного статусу «юнгіанський аналітик» з міжнародною сертифікацією та стати груповим членом УЮА/IAAP.

Рішенням Тренінгового комітету УЮА з 1 червня 2024 року по 25 липня 2024 року

буде відкрито прийом заяв на проходження скринінг-інтерв’ю для відбору кандидатів до програми тренінгової підготовки юнгіанських аналітиків в Україні.

Скринінг-інтерв’ю буде проводитесь очно у Києві за участю 2-3 аналітиків – членів УЮА і представника IAAP, які не є ані супервізорами, ані аналітиками цього кандидата.

Попередня дата скринінг-інтервʼю – листопад 2024 року.
Запланований набір – 18 місць.

До скринінг-інтерв’ю допускаються заявники, які повністю відповідають вимогам, зазначеним на сайті УЮА: https://uja.com.ua/application/ ; https://uja.com.ua/trainingprocesses/

Пакет документівна проходження скринінг-інтерв’ю необхідно надіслати на електрону пошту секретареві Тренінгового комітету Сікорській Ользі osikorskaya59@gmail.com У відповідь заявник отримає листа з підтвердженням про отримання всіх необхідних документів на протязі 10 діб.

Запрошення на співбесіду є конфіденційним і надсилається індивідуально на електронну пошту заявнику секретарем ТК.

Запрошення на скринінг-інтерв’ю і реквізити для оплати будуть надіслані після складення розкладу скринінг-інтерв’ю – попередня дата з 20-25 вересня 2024р.

Результат скринінг-інтерв’ю будє надано заявнику в усній формі в останній день його проведення.

 

2.1 Процедура вступу до тренінгової програми УЮА

А. До тренінгової програми приймаються:

– випускники рекомендованих УЮА базових програм з теоретичної підготовки в галузі аналітичної психології.

– фахівці в галузі психології та медицини, які здобули базову освіту з аналітичної психології в теоретичних програмах, що проводять сертифіковані аналітики IAAP, які надали перелік тем і кількість годин, що відповідають переліку тем у “Вимогах до освітніх програм теоретичної підготовки з аналітичної психології”. Додаток 2.

– вік заявника має бути не молодше 28 років.

Б. Пакет документів для вступу до тренінгу УЮА.

Щоб подати заявку на скринінг інтерв’ю, апліканти мають надати пакет документів і надіслати їх електронною поштою секретареві тренінгового комітету, який перевіряє комплектність пакета документів і надсилає його до тренінгового комітету (далі по тексту «ТК») для розгляду. ТК оцінює відповідність документів до вимог і визначає склад комісії для скринінг-інтерв’ю. Запрошення на скринінг-інтерв’ю є конфіденційним і надсилається індивідуально.

Терміни подання заяви будуть публікуватися на сайті УЮА в розділі “Тренінг”.

Надається пакет документів:

1. Заповнена та підписана форма заяви, яка підтверджує, що заявник прочитав Конституцію, заяву про недискримінацію, Етичний Кодекс УЮА та погоджується їх дотримуватися. Додаток 3.

2. Документ про вищу освіту (психологічну, медичну), за наявності – документ про науковий ступінь у галузі психології або медицини.

3. Документ, що свідчить про завершення базової освіти з теоретичної підготовки в галузі аналітичної психології.

4. SV (резюме) з детальним описом історії свого професійного шляху: відомості про базову та додаткову/другу освіту, курси перепідготовки, навчання в психотерапевтичних навчальних програмах, професійне навчання в галузі аналітичної психології (відвідування семінарів, конференцій, участь у навчальних програмах, супервізіях, години аналізу). Зазначені відомості підтверджуються відповідними документами та сертифікатами. Подається українською та англійською мовами. Додаток 4.

5. Підтвердження годин аналізу від аналітика IAAP. Заявники можуть запросити підтвердження годин аналізу у свого аналітика і попросити надіслати його електронним листом секретареві ТК з копією аналізанду. На момент подання заявки необхідно мати щонайменше 30 годин особистого аналізу з юнгіанським аналітиком, сертифікованим IAAP. Аналітиком не може бути супервізор кандидата.

6. Підтвердження годин супервізій від члена УЮА зі статусом супервізора IAAP. Для подачі заявки заявникам необхідно перебувати під регулярною супервізією і мати щонайменше 25 годин досвіду індивідуальних супервізій. Приймається звіт, написаний супервізором, якщо супервізанд отримав щонайменше 10 супервізій за одним клінічним випадком в одного супервізора. Звіт надсилається супервізором електронною поштою секретарю ТК з копією супервізанду. Звіт подається українською та англійською мовами. Додаток 5 (індивідуальний звіт супервізора)

7. Автобіографічне есе на 10 сторінках (інтервал – 1,5, кегль – 12, шрифт – Times New Roman). В автобіографічному есе описується: сімейна історія, етапи дорослішання, вплив життєвих подій на особистісний розвиток; аналітичні ідеї та роздуми про те, що вплинуло на рішення стати юнгіанським аналітиком. Подається українською та англійською мовами.

8. Опис власної аналітичної клінічної практики (кількість клієнтів, кількість робочих годин на тиждень, статево-вікові характеристики клієнтів). Подається українською та англійською. Додаток 6

9. Аплікати надають друковану роботу, в якій з використанням юнгіанської теорії описується клінічний випадок. Робота на 10-15 аркушів (інтервал – 1,5, кегль – 12, шрифт – Times New Roman). Усі роботи приймаються тільки в електронному вигляді українською та англійською мовами.

10. Підтвердження оплати скринінг-інтерв’ю. Скринінг-інтерв’ю є платною консультаційною послугою. Оплата здійснюється шляхом переказу на банківський рахунок УЮА. Оплата здійснюється в гривнах в еквіваленті 250 швейцарських франків на час оплати. Внесок за проведення скринінг-інтерв’ю є безповоротною сумою незалежно від результату.

Документи, які необхідно надати українською та англійською мовою:

– CV (Резюме)

– Автобіографічне есе

– Опис практики

– Звіт супервізора

– Клінічна робота

Документи необхідно надсилати секретарю ТК, не пізніше ніж за 2 місяці до дати проведення скринінг-інтерв’ю.

2.2 Скринінг-інтерв’ю.

Скринінг-інтерв’ю – це відбіркова співбесіда. Організовує “Підкомітет з подачі документів на тренінг”. Проводиться за участю 2-3 аналітиків – членів УЮА і представника IAAP, які не є ані супервізорами, ані аналітиками цього кандидата.

До скринінг-інтерв’ю допускаються заявники, які повністю відповідають вище зазначеним вимогам. Запрошення на співбесіду є конфіденційним і надсилається індивідуально на електронну пошту заявнику секретарем ТК.

Результати скринінг-інтерв’ю будуть представлені заявнику в усній формі в останній день його проведення.

Попередня дата скрінінг інтервʼю – жовтень – листопад 2024.
Запланований набір – 18 місць

*Просимо зауважити, що вимоги до процедури вступу до тренінгової програми УЮА можуть бути змінено для наступних наборів.